جستجو
ترتیب براساس:
  نوع فراخوان موضوع مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد نتایج مشاهده اسناد ضمیمه  
  میراث فرهنگی - قرارداد سرمایه‌گذاری در مرمت- احیاء - نگهداری و واگذاری حق بهره‌برداری 1397/03/12 380 view  
  میراث فرهنگی - فروش 16 دستگاه خودروي سواري مازاد 1397/02/29 369 view  
  میراث فرهنگی - مرمت و احیاء، نگهداری و حق بهره‌برداری مجموعه 27 باب خانه واقع در بافت فرهنگی ـ تاریخی شهر شیراز 1397/01/20 233 view  
  میراث فرهنگی - واگذاری امور مربوطه به نگهداری تأسیسات مجموعه¬های تابعه 1397/01/15 183 view  
  میراث فرهنگی - واگذاری امور خدمات عمومی و نظافتی مجموعه¬های تابعه 1397/01/15 162 view  
  میراث فرهنگی - واگذاری امور نگهداری فضای سبز مجموعه¬های تابعه 1397/01/15 167 view  
  میراث فرهنگی - واگذاری اماکن قابل بهره برداری در مجموعه تابعه 1396/11/03 290 view