جستجو
ترتیب براساس:
  نوع فراخوان موضوع مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد نتایج مشاهده اسناد ضمیمه  
  گردشگری - واگذاری احداث موزه مشــایخ و مشاهیـر شـیراز (توسعه حافظیه) 1396/08/17 442 view  
  گردشگری - واگذاری حق بهره برداری بخشی از عمارت تاریخی آصف (مجموعه فرهنگی خانه کرد سنندج)واقع در استان کردستان 1396/08/13 443 view