پنجشنبه، 3 اسفند 1396
Menu

پرسش های متداول

پرسش های متداول

.

جهت دریافت پروانه تولید انفرادی از چه طریقی باید اقدام کنیم؟

برای این منظور شما می‌توانید از طریق سامانه bpms.ichto.ir اقدام نمائید.

جهت دریافت جواز تائیسس کارگاه از چه طریقی باید اقدام کنیم؟

برای این منظور شما می‌توانید از طریق سامانه bpms.ichto.ir اقدام نمائید.

جهت دریافت پروانه تولید کارگاهی از چه طریقی باید اقدام کنیم؟

برای این منظور شما می‌توانید از طریق سامانه bpms.ichto.ir اقدام نمائید.

برای دریافت مجوز بند ب از چه طریقی باید اقدام کنیم؟

برای این منظور شما می‌توانید از طریق سامانه ta.ichto.ir اقدام نمائید.

موزه‌های زیرمجموعه سازمان کدامند؟

موزه ملی با آدرس اینترنتی nationalmuseum.ichto.ir/
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد با آدرس اینترنتی sadmu.ir
مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با آدرس اینترنتی www.niavaranmu.ir
کاخ گلستان با آدرس اینترنتی www.golestanpalace.ir

مراحل دریافت موافقت اصولی چیست؟

شما می‌توانید جهت آگاهی از فرآیند صدور موافقت اصولی از طریق آدرس زیر اقدام نمائید.
موافقت اصولی