دوشنبه، 5 تیر 1396
Menu

نظرسنجی

 نحوه دسترسي به درگاه میراث فرهنگی (پرتال)

انگیزه استفاده از درگاه میراث فرهنگی (پرتال)


از كدام سرويس هاي درگاه استفاده مي كنيد
نحوه استفاده از سرویس های زیر
علاوه برسرويس ها و اطلاعات آماري، چه نياز ديگري داريد؟
کیفیت درگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟انتقادات و پيشنهادهاي خود را در مورد بخش هاي مختلف در كادر زير وارد نماييد: