جستجو

معرفی مقام مسئول

محمدرضا اکبری سرپرست دفتر مطالعات آموزش گردشگری

شرح خدمات

 

  

دفترمطالعات آموزش گردشگری

1-    مطالعه، بررسی و تدوین محتوای دوره های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری متناسب با نیاز های این حوزه

2-    نظارت بر ارایه راهکارها و مطالعات آموزشی با موضوعات مرتبط با وظایف امور گردشگری سازمان.

3-    نظارت و ارزیابی بر عملکرد موسسات آموزش گردشگری با توجه به ضوابط و استانداردهای آموزش

4-    رسیدگی و پاسخگویی به شکایات واصله در خصوص عملکرد مؤسسات آموزشی گردشگری.

5-    ارایه راهکارهای لازم جهت انعکاس مطالب و موضوعات مربوط به گردشگری در کتاب­های درسی مقاطع مختلف تحصیلی و هماهنگی لازم در این زمینه با وزارت آموزش وپرورش.

6-    نظارت بر اجرای دوره­های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارایه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم.

7-    بررسی درخواست و ارایه مجوز به متقاضیان برگزاری دوره­های آموزشی گردشگری.

8-    تهیه و تدوین طرح های جامع  توسعه گردشگری کشور و استانی با همکاری سایر واحدهای سازمانی این معاونت.

9-    بررسی و انجام مطالعات کاربردی گردشگری در سایر کشورها به منظور بومی سازی دستاورد های علمی گردشگری

10-انجام مطالعات کاربردی به منظور شناخت و شناسایی رویه های جاری گردشگری داخلی و استاندارد های مورد عمل در حوزه‌های مختلف گردشگری کشور و ارایه نقاط قوت و ضعف آن.

11-برنامه ریزی همایش های تخصصی آموزشی داخلی و بین المللی با توجه به تکالیف محوله در امور گردشگری

12-برنامهریزی دوره ها و کارگاههای آموزشی در جهت بهبود زمینه های توسعه گردشگری کشور با همکاری بخش خصوصی.

13-برنامهریزی برای ارتقای سطح آموزش مدیران عامل، مدیران فنی، راهنمایان و کارکنان موسسات گردشگری.

14-نظارت و ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارایه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم.

15-تهیه، تدوین و نیاز سنجی دوره های آموزش بخش گردشگری بر اساس سیاست های کلی سازمان. 

16-نظارت بر نحوه اجرای دوره­های آموزشی و فعالیت مؤسسات آموزشی گردشگری

17-هم­اندیشی بامؤسسات آموزشی گردشگری جهت رفع مشکلات و تنگناهای موجود و ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهبود و افزایش اثر پذیری فعالیت­های آموزشی گردشگری.

18-ایجاد بانک اطلاعات مؤسسات و دوره های آموزشی گردشگری در کشور و به­روزرسانی آن

19-استفاده از فنآوریهای نوین در آموزش گردشگری.

 

ارتباط با ما

 

  تلفن :66582244-021

  فاکس:66582244-021

  آدرس : تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان رودکی - ساختمان حج و زیارت - معاونت گردشگری 

منابع درسی دوره های آموزشی گردشگری

فهرست موسسات مجری دوره های کوتاه مدت گردشگری استانها

فهرست موسسات مجری دوره های کوتاه مدت گردشگری تهران