جستجو

شرح وظایف

 • مطالعه، بررسی و تدوین محتوای دوره های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری متناسب با نیاز های این حوزه
 • نظارت بر ارایه راهکارها و مطالعات آموزشی با موضوعات مرتبط با وظایف امور گردشگری سازمان.
 • نظارت و ارزیابی بر عملکرد موسسات آموزش گردشگری با توجه به ضوابط و استانداردهای آموزش
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات واصله در خصوص عملکرد مؤسسات آموزشی گردشگری.
 • ارایه راهکارهای لازم جهت انعکاس مطالب و موضوعات مربوط به گردشگری در کتاب­های درسی مقاطع مختلف تحصیلی و هماهنگی لازم در این زمینه با وزارت آموزش وپرورش.
 • نظارت بر اجرای دوره­های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارایه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم.
 • بررسی درخواست و ارایه مجوز به متقاضیان برگزاری دوره­های آموزشی گردشگری.
 • تهیه و تدوین طرح های جامع توسعه گردشگری کشور و استانی با همکاری سایر واحدهای سازمانی این معاونت.
 • بررسی و انجام مطالعات کاربردی گردشگری در سایر کشورها به منظور بومی سازی دستاورد های علمی گردشگری
 • انجام مطالعات کاربردی به منظور شناخت و شناسایی رویه های جاری گردشگری داخلی و استاندارد های مورد عمل در حوزه‌های مختلف گردشگری کشور و ارایه نقاط قوت و ضعف آن.
 • برنامه ریزی همایش های تخصصی آموزشی داخلی و بین المللی با توجه به تکالیف محوله در امور گردشگری
 • برنامه‌ریزی دوره ها و کارگاه‌های آموزشی در جهت بهبود زمینه های توسعه گردشگری کشور با همکاری بخش خصوصی.
 • برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح آموزش مدیران عامل، مدیران فنی، راهنمایان و کارکنان موسسات گردشگری.
 • نظارت و ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارایه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم.
 • تهیه، تدوین و نیاز سنجی دوره های آموزش بخش گردشگری بر اساس سیاست های کلی سازمان.
 • نظارت بر نحوه اجرای دوره­های آموزشی و فعالیت مؤسسات آموزشی گردشگری
 • هم­اندیشی بامؤسسات آموزشی گردشگری جهت رفع مشکلات و تنگناهای موجود و ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهبود و افزایش اثر پذیری فعالیت­های آموزشی گردشگری.
 • ایجاد بانک اطلاعات مؤسسات و دوره های آموزشی گردشگری در کشور و به­روزرسانی آن
 • استفاده از فنآوریهای نوین در آموزش گردشگری.

منابع درسی دوره های آموزشی گردشگری

 • منابع درسی دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
 • منابع درسی مدیران فنی
 • منابع درسی دوره راهنمایان طبیعت گردی
 • منابع درسی دوره راهنمایان زمین گردشگری

فهرست موسسات مجری دوره های کوتاه مدت گردشگری استانها

دانلود فایل

فهرست موسسات مجری دوره های کوتاه مدت گردشگری تهران

دانلود فایل

تماس با ما

آدرس : تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان رودکی - ساختمان حج و زیارت - معاونت گردشگری
شماره تماس : 66582244-021
شماره نمابر : 66582244-021
آدرس ایمیل :