دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396
Menu

معرفی مدیران سازمان


نام خانوادگي

جستجو

زهرا احمدی پور

تلفن مستقيم: 66059015
نمابر: 66059017
Z. Ahmadipour@ichto.ir
سمت: معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان

بهمن نامور مطلق

تلفن مستقيم: 66058590
نمابر: 61063412
namvarmotlagh@ichto.ir
سمت: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

سعید شیرکوند

تلفن مستقيم: 66065706
نمابر: 66044207
shirkavand@ichto.ir
سمت: معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی

مرتضی رحمانی موحد

تلفن مستقيم: 66582166
نمابر: 66582165
rahmani@ichto.ir
سمت: معاون گردشگری

دکتر محمد حسن طالبيان

تلفن مستقيم: 66027418
نمابر: 66084577
h.talebian@ichto.ir
سمت: معاون میراث فرهنگی

سمیع اله حسینی مکارم

تلفن مستقيم: 66035153
نمابر: 66035153
hosseeinimakarem@ichto.ir
سمت: معاون توسعه مدیریت

میرهادی قره سید رومیانی

تلفن مستقيم: 88365090
نمابر: 88363536
سمت: معاون امور مجلس، حقوقی و استانها

آناهیتا خلج امیر حسینی

تلفن مستقيم: 66027350-66027301
نمابر: 66027350-66027301
amirhosseeini@ichto.ir
سمت: مدیرکل توسعه منابع انسانی و رفاه

فاطمه کرباسی

تلفن مستقيم: 66065710
نمابر: 61063673
سمت: مدیرکل دفتر ریاست

لادن جعفری تهرانی

تلفن مستقيم: 88948816
نمابر: 88949117
l.tehtani@ichto.ir
سمت: مدير كل امور بين الملل و سازمان های تخصصی

مرتضی شکوهی

تلفن مستقيم: 88365095
نمابر: 8836095
shokoohi@ichto.ir
سمت: مدیرکل امور مجلس

محمد بهشتی

تلفن مستقيم: 66737003
نمابر: 66758762
سمت: رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

پوریا سوری

تلفن مستقيم: 66059013
نمابر: 61063402
سمت: رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

سید محسن دلبری

تلفن مستقيم: 88363538
نمابر: 88363538
سمت: مدیرکل هماهنگی امور استانها

زهرا ناطقی

سمت: رییس دفتر ریاست محترم سازمان

یحیی نقی زاده

تلفن مستقيم: 88363537
نمابر: 88363537
naghizademahjoub@ichto.ir
سمت: مدیرکل حقوقی و املاک

سید امیرحسین مطلبی

تلفن مستقيم: 61063135
نمابر: 61063195
motallebi@ichto.ir
سمت: رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

علی کریمی

تلفن مستقيم: 66059018-19
نمابر: 66063176
a.karimi@ichto.ir
سمت: ذیحساب و مدیرکل امور مالی و درآمد

محمد حسین عسکرپور

تلفن مستقيم: 66084580-1
نمابر: 66084580-1
asgarpour@ichto.ir
سمت: مدیر کل امور پشتیبانی

مسعود نوری

تلفن مستقيم: 61063158
نمابر: 61063268
nori@ichto.ir
سمت: مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

امیر رحمت اللهی

تلفن مستقيم: ۲۲۷۵١۰١۰-۰۲١
سمت: فرمانده یگان حفاظت

محمد جعفر جایدری

تلفن مستقيم: 66084591
herasat@ichto.ir
سمت: مشاور رئیس سازمان و مدیر کل حراست

یوسف منصورزاده

تلفن مستقيم: 22290683
نمابر: 22282083
mansorzadeh@ichto.ir
سمت: سرپرست مرکز آموزش عالی

فرهاد نظری

تلفن مستقيم: 66027637
نمابر: 66027637
nazari@ichto.ir
سمت: مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی

غلامرضا میثاقیان

تلفن مستقيم: 61063146
نمابر: 61063572
سمت: مدیرکل حفظ و احیاء بناها ، محوطه ها و بافت های تاریخی

حسین رازقی

تلفن مستقيم: 66065709
نمابر: 61063602
h.razeghi@ichto.ir
سمت: مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع

جلال تاجیک

tajik@ichto.ir
سمت: مدير كل دفتر مناطق نمونه گردشگري و زيرساخت ها

حسين اله بداشتي

تلفن مستقيم: 61063121
bedashti@ichto.ir
سمت: سرپرست دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد

ایرج خرازی

تلفن مستقيم: 66044209
نمابر: 61063705
سمت: مشاور رئیس سازمان و مدیرکل دفتر عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات

ولی تیموری

تلفن مستقيم: 66582231
نمابر: 66582230
taymouri@ichto.ir
سمت: مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری

محسن رنجبر

تلفن مستقيم: 66582244
نمابر: 66582244
m.ranjbar@ichto.ir
سمت: مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری

علی باقر نعمتی زرگران

تلفن مستقيم: 66582014
نمابر: 66582171
nemati@ichto.ir
سمت: مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری

محمد علی فیاضی

تلفن مستقيم: 66582233
نمابر: 66582155
fayazi@ichto.ir
سمت: مدیرکل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری

عبدالرضا مهاجری نژاد

تلفن مستقيم: 66582015
نمابر: 66582015
سمت: مدیرکل برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری

فرهاد عزیزی

تلفن مستقيم: 61063313
نمابر: 61063766
سمت: مدیرکل دفتر امور پایگاههای جهانی

محمد رضا کارگر

تلفن مستقيم: 66027185
نمابر: 66027185
karegar@ichto.ir
سمت: مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی

پویا محمودیان

تلفن مستقيم: 66027634
نمابر: 61063469
mahmodian@ichto.ir
سمت: سرپرست دفتر توسعه صادرات

فریدون میرزالو

تلفن مستقيم: 61063155
نمابر: 61063300
سمت: مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی

حسن اکبری

تلفن مستقيم: 61063711
نمابر: 61063712
سمت: فرمانده مرکز مقاومت بسیج

علی حاجی شیزری

تلفن مستقيم: 61063299
نمابر: 61063418
سمت: مدیرکل دفتر توسعه و ترویج صنایع دستی