جستجو

دکتر علی اصغر مونسان

معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان

دکتر محمد حسن طالبيان

معاون میراث فرهنگی

ولی تیموری

معاون گردشگری

محمد خیاطیان

معاون توسعه مدیریت

قدرت ابراهیمی

مشاور رییس سازمان و مدیرکل دفتر ریاست

حسین اربابی

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی

پویا محمودیان

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

جواد جهانبانی

مشاور رئیس سازمان و مدیر کل حراست

فائزه بهزاد نژاد

سرپرست دفتر امور بين الملل و سازمان های تخصصی

علیرضا بای

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

بهروز عمرانی

سرپرست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

سید رزگار پوراحمدی

رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

سید محسن دلبری

مدیرکل هماهنگی امور استانها

ابراهیم شقاقی

مدیرکل حقوقی و املاک

مرتضی شکوهی

مدیرکل امور مجلس

علی کریمی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی و درآمد

محمد حسین عسکرپور

مدیر کل امور پشتیبانی

مسعود نوری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

علی حاجی شیزری

مدیرکل توسعه منابع انسانی و رفاه

امیر رحمت اللهی

فرمانده یگان حفاظت

یوسف منصورزاده

سرپرست مرکز آموزش عالی

فرهاد نظری

مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی

رضا علیزاده سوستانی

سرپرست دفتر مناطق نمونه گردشگري و زيرساخت ها

جلال تاجیک

سرپرست دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد

محمد رضا عبدالملکی

رییس دفتر ریاست سازمان

- -

مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع

سید‌هادی احمدی روئینی

مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بناها ، محوطه ها و بافت های تاریخی

سید رحمت‌الله رئوف حنان

مدیرکل دفتر عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات

محمد ثابت اقلیدی

مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری

محمد رضا اکبری

مدیر دفتر مطالعات و آموزش گردشگری

محمد ابراهیم لاریجانی

سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری

حسين اله بداشتي

سرپرست دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری

- -

سرپرست دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری

فرهاد عزیزی

مدیرکل دفتر امور پایگاههای جهانی

محمد رضا کارگر

مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی

- -

مدیرکل دفتر توسعه صادرات

فریدون میرزالو

مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی

حسن اکبری

فرمانده مرکز مقاومت بسیج

حسین خواجه‌بیدختی

سرپرست دفتر توسعه و ترویج صنایع دستی

جستجو