دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396
Menu

شناسنامه خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک سازمان

نام معاونت فایل لینک دسترسی
شناسنامه خدمات - فایل (PDF) -
ثبت آثار منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی فایل (PDF) -
فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان میراث فرهنگی فایل (PDF) -
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی میراث فرهنگی فایل (PDF) -
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی صنایع دستی فایل (PDF)
فرایند
Bpms.ichto.ir
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری گردشگری فایل (PDF) -
درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری سرمایه گذاری و برنامه ریزی فایل (PDF) -
صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب) گردشگری فایل (PDF) ta.ichto.ir
صدور پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی فرایند Bpms.ichto.ir
صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی) صنایع دستی فرایند Bpms.ichto.ir
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی - تاریخی گردشگری - -
اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری گردشگری - -
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن میراث فرهنگی - -
ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن میراث فرهنگی - -
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی - -
توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه های صنایع دستی صنایع دستی - -
اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان سرمایه گذاری - -
اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرمایه گذاری - -
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری سرمایه گذاری - -