يکشنبه ، 22 تير 1393  |  English
  رییس جمهوری از بخش میراث فرهنگی نمایشگاه قرآن بازدید کرد
رییس جمهوری از بخش میراث فرهنگی نمایشگاه قرآن بازدید کرد
    حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در باغ موزه دفاع مقدس از بخش‌ میراث فرهنگی این نمایشگاه بازدید کرد. رییس جمهوری کشورمان در جریان بازدید از ...
  اولین کمیته علمی تزئینات معماری در یزد تشکیل شد
اولین کمیته علمی تزئینات معماری در یزد تشکیل شد
   به منظور حفظ و نگهداری هرچه بهتر تزئینات معماری در ابنیه باشکوه تاریخی یزد، اولین جلسه علمی تزئینات معماری در محل دفتر معاونت میراث فرهنگی یزد تشکیل شد. در این جلسه  که مدیرکل میرا...
(ادامه اخبار)
  برگزاری دوره های آﻣﻮزش تابستانه رﺷﺘﻪ ﻫﺎی صنایع‌دستی در ﮔﻠﺴﺘﺎن
برگزاری دوره های آﻣﻮزش تابستانه رﺷﺘﻪ ﻫﺎی صنایع‌دستی در ﮔﻠﺴﺘﺎن
   ﻣﻌﺎون ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ: دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣ...
(ادامه اخبار)
  بسيج ستاد اجرائي خدمات سفر آذربايجان غربي براي ارائه خدمات بهتر به مسافران تابستانی
بسيج ستاد اجرائي خدمات سفر آذربايجان غربي براي ارائه خدمات بهتر به مسافران تابستانی
    معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي گفت: کلیه اعضای ستاد اجرائی خدمات سفر  براي  ارائه خدمات بهتر به مسافران تابستانی  بسيج شده ...
(ادامه اخبار)
  نقش اطلاع رسانی درتوسعه و ترویج صنایع دستی
 محمدرضا پهلوان برای اینکه به نقش و جایگاه امر مهم اطلاع رسانی و تبلیغات در حوزه روابط عمومی ها در ترویج و توسعه صادرات صنایع دستی بپردازیم، بایستی به شناختی نسبی از وضعیت موجود و تاریخچه صنایع دستی در ایران آگاه ش...
(ادامه اخبار)
 
     
ارتباط با رئيس سازمان تلفن هاي داخلي سازمان  
ارتباط با معاونين پرسش هاي متداول  
ارتباط با مديران كل ستادي نظر سنجي محتواي پرتال  
ارتباط با ادارات كل استاني نظر سنجي از عملكرد سازمان  
ارتباط با مديران روابط عمومي    
     
بر اساس حوزه تخصصي بر اساس نوع سند                       
قوانين و مقررات مرتبط با ميراث فرهنگي مصوبات هيات دولت  
قوانين و مقررات مرتبط با صنايع دستي دستور العمل ها و آيين نامه ها  
قوانين و مقررات مرتبط باگردشگري استانداردها  
قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه گذاري     
     
در دست راه اندازي
 
ميراث فرهنگي صنايع دستي گردشگري سرمايه گذاري ساير
  فروش بلیت   سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي سامانه فرصت هاي سرمايه گذاري سامانه ايثارگران
        ميز خدمت
        كتابخانه الكترونيك
        سامانه كاركنان